tunein_icon apple_icon android_icon twitter_icon fb_icon googleplus-icon

Men's Basketball Games

03-23-19 NCAA TOURNAMENT: MSU vs Minnesota Pregame

Saturday 3/23

03-23-19 NCAA TOURNAMENT: MSU vs Minnesota

Saturday 3/23

03-21-19 NCAA TOURNAMENT: MSU vs Bradley Pregame

Thursday 3/21

03-21-19 NCAA TOURNAMENT: MSU vs Bradley

Thursday 3/21

03-17-19 MSU vs Michigan BTT Championship - Pregame

Sunday 3/17