tunein_icon apple_icon android_icon twitter_icon fb_icon googleplus-icon

Men's Basketball Games

01-09-20 MSU vs Minnesota Pregame

Thursday 1/9

01-09-20 MSU vs Minnesota

Thursday 1/9

01-05-20 MSU vs Michigan Pregame

Sunday 1/5

01-05-20 MSU vs Michigan

Sunday 1/5

2018-19 MSU Basketball Season Feature

Monday 4/8