tunein_icon apple_icon android_icon twitter_icon fb_icon googleplus-icon
Toll Free
Live Show Toll Free: 1-877-535-1MSU
Verizon Live Show Quickdial: #MSU

03-22-18 MSU vs South Dakota

Thursday 3/22


03-19-18 MSU vs Toledo

Monday 3/19


03-15-18 MSU vs Cincinnati

Thursday 3/15


03-01-18 MSU vs Indiana BIG Tournament Round Two

Thursday 3/1


02-24-18 MSU at Purdue

Saturday 2/24